Storstockholm Definition Of Marriage

23 Aug, 2018

Nogle få år senere i 1721 sluttede den Store Nordiske Krig med freden i Nystad der kostede Sverige store landarealer og sin placering som en europæisk stormagt en placering som arvefjenden Rusland i stedet overtog Den Store Nordiske Krig kostede svenskerne mand deraf en fjerdedel fra det nuværende Finland.[26] I det 18 århundrede havde Sverige ikke nok ressourcer til at opretholde sine landområder uden for Skandinavien og måtte se dem overtaget af andre nationer Denne proces kulminerede i 1809 hvor Sverige efter en kort tabt krig mod Det Russiske Kejserrige måtte afgive hele kontrollen over Finland til russerne Finland havde siden middelalderen mere eller mindre været under svensk kontrol.

Andre religioner med mindre tilhængerantal er buddhisme jødedom hinduisme og bahai Desuden er der små grupper der bekender sig til moderne asetro samt den traditionelle samiske religion. Sveriges jernbanenet er blevet udbygget fra midten af det 19 til midten af det 20 århundrede hvorefter en del strækninger frem for alt i mindre befolkede områder er blevet nedlagt Den samlede jernbanestrækning omfattede i 2001 omkring kilometer hvoraf kilometer er elektrificeret Jernbanenettet er meget ulige fordelt i Sverige med flest jernbaner de tættest befolkede egne Stockholm er et knudepunkt hvorfra der er forbindelser til de fleste områder i landet samt til Danmark Norge og – via jernbanefærge – til Tyskland Strækningen via Haparanda til Finland bruges for tiden kun til godstransport De områder hvor togtrafikken er mest udbygget og afgangene hyppigst er Stockholm og omegn Göteborg og omegn samt Skåne Blandt de områder hvor jernbanenettet er mindst udbygget findes de fleste i Norrland og nogle områder har bare en eller. I det 17 århundrede blev Sverige en af de store magter i Europa Forinden havde Sverige været et fattigt og tyndt befolket land i udkanten af den europæiske civilisation uden nogen særlig magt eller noget specielt rygte i resten af verden Landet opnåede sin store berømmelse i Europa under Gustav Adolfs regering hvor Sverige erobrede landområder mod syd og øst fra Danmark Rusland og Polen-Litauen i en række konflikter herunder Trediveårskrigen. Listen omfatter byområder i Sverige der i 2010 havde mere end indbyggere Uden for Stockholm defineres et byområde som et sted hvor der ikke er over 200 meter mellem bygningerne. Brugen af krydderier var begrænset Blandt de kendte svenske retter er köttbullar (traditionelt serveret med sovs kartler og tyttebærsyltetøj) pandekager ludfisk samt smörgåsbord Akvavit er en populær destilleret spiritus der har en stor kulturel betydning Knækbrødet har en lang tradition der er bevaret og tilpasset nutidens behov mens surströmming (fermenteret sild) er en særlig nordsvensk specialitet hvis rygte (måske i højere grad end selve retten) kendes over store dele af verden. Fra slutningen af 1960'erne forsøgte Sverige at spille en mere aktiv men stadig uafhængig rolle på den internationale scene Landet involverede sig betydeligt i internationale fredsforhandlinger særligt via FN og te i forhold til den tredje verden Efter mordet på Ol Palme i 1986 og afslutningen af den kolde krig har Sverige taget en mere traditionel udenrigspolitisk rolle men landet er fortsat aktivt involveret i fredsbevarende missioner og opretholder et betydeligt budget til ulandsbistand. Børn i alderen 1-5 år er garanteret plads i børnehave (svensk: förskola daglig tale: dagis) Der er undervisningspligt for børn i alderen 6 til 16 år og en altovervejende del af børnene går i skole enten kommunale eller private I PISA-undersøgelser opnår de svenske 15-årige resultater der er tæt på OECD-gennemsnittet.[102] Efter afslutningen af 9 klasse fortsætter omkring 90 % af eleverne i gymnasiet der i Sverige omfatter både bogligt orienterede og erhvervsorienterede retninger (svarende til de danske gymnasiale uddannelser og erhvervsgrunduddannelser) Skolesystemet i Sverige er overvejende skattefinansieret. Den sydlige nåleskovsregion præges – som navnet siger – af nåletræer med indslag af blandt andet bøg og eg Bøgens nordgrænse giver en opdeling af denne region i to underregioner Bøg forekommer naturligt blandet med nåletræer indtil omtrent en linje fra midten af Bohuslän til Oskarshamnområdet med en eksklave på Västgötasletten Den sydlige nåleskovsregions nordlige grænse bestemmes af grænsen for egens naturlige udbredelse. I en EU-undersøgelse fra 2005 blev kriminaliteten i Sverige bedømt til at være middel i forhold til de øvrige EU-lande På trods heraf opfatter befolkningen risikoen for at blive udsat for kriminalitet for højere end i EU i gennemsnit Det er især faren for at blive overfaldet for kvinder for at blive udsat for seksualforbrydelser for at blive udsat for hadkriminalitet samt for at blive bedraget i handel der opfattes at være højere i Sverige end i det øvrige EU Til gengæld er svenskerne ikke så bekymrede for at opleve indbrud biltyveri eller narkotikarelateret kriminalitet.[53] Inden det 14 århundrede var de fleste bygninger opført i tegl eller af træ men efterhånden forskød dette sig imod sten som byggemateriale Blandt de tidligste svenske stenbygninger var romanske kirker på landet Mange af kirkerne i Skåne er i realiteten danske da området på det tidspunkt var dansk Således er Lund Domkirke fra det 12 århundrede i dansk tradition lige som den noget ældre kirke i Dalby mens en række andre kirker er opført i hanseatisk tradition som kirkerne i Ystad Malmø og Helsingborg. Blandt de klassiske musikalske udøvere kendes internationalt en række svenskere Jenny Lind der i midten af det 19 århundrede turnerede verden over blev kaldt den "svenske nattergal" og i det 20 århundrede opnåede Jussi Björling og Birgit Nilsson stor international succes Endvidere kan nævnes dirigenten og korlederen Eric Ericson der regnes som en af hovedmændene bag det svenske "kormirakel".[139] Ga-Ikon. Mellem 1970 og 1990 steg skattebyrderne med over 10 % en ret beskeden stigning sammenlignet med andre vesteuropæiske lande Efterhånden kom det fentlige til at stå for over halvdelen af landets BNI og Sveriges placering på listen over lande rangordnet efter BNI pr indbygger faldt i denne periode.[40] I gennemsnit falder der mellem 500 og 800 mm nedbør om året i Sverige hvilket er noget under det globale gennemsnit I den sydvestlige del af landet falder der mellem 1000 og 1200 mm og i visse bjergområder mod nord op mod 1900 mm årligt.[67] Mod syd falder blot omkring 10 % af nedbøren som sne mens denne andel stiger mod nord og særligt i den vestligste del af det allernordligste Sverige i bjergene mod Norge falder omkring halvdelen af nedbøren som sne.[68] Herunder ses fire eksempler på klimaet i Sverige. De fleste udvandrere udså sig Amerika som stedet hvor de kunne få et bedre liv Det anslås at i perioden 1850-1910 udvandrede over en million svenskere til USA.[28] I begyndelsen af det 20 århundrede boede der flere svenskere i Chicago end i den næststørste by i fædrelandet Göteborg.[30] De fleste svenske immigranter flyttede til Midtvesten i særlig grad til Minnesota mens mindre grupper slog sig ned andre steder i USA og i Canada. Svensk billedkunst har historisk set især været præget af strømninger fra det kontinentale Europa De tidligste værker man kender er helleristninger i form af symboler figurer og andre afbildninger der kan dateres så langt tilbage som til 7000 En af de første kendte billedkunstnere var Balle den Røde fra omkring. Der har sandsynligvis ikke været et sammenhængende svensk herskabsområde sent i jernalderen og i vikingetiden men snarere forskellige rivaliserende konge/høvdinge-dømmer Kilder nævner Götaland og Svealand som to autonome stærke regioner Det sydlige Sverige var i jernalderen sandsynligvis kulturelt knyttet tættere til områder i Danmark Omkring Ystad er der fundet spor af en større handelsplads.

I nutiden er der fortsat fokus på videnskab og udvikling i Sverige Samlet set gik i 2007 3,68 % af BNI (fentlige og private midler) til dette formål den næststørste andel i verden.[99] Statens udgifter til dette formål udgør 0,93 % af BNI størst i verden.[100] Blandt de europæiske lande topper Sverige når det gælder fentliggørelsen af videnskabeligt arbejde målt pr indbygger.[101] Noget af det første der skete efter Gustav Vasas kroning var at stække den katolske kirkes magt hvilket førte til reformationen der dog først officielt blev indført under Karl 9 På den økonomiske front brød Gustav Vasa Hanseforbundets kontrol over den svenske handel med Baltikum.[17] Maden har en vigtig placering i en række svenske traditioner Til julen hører blandt andet juleskinke sylte og forskellige fiskeretter som sild og laks ved midsommer spises der te marinerede sild med nye kartler og rømme efterfulgt af jordbær med fløde i sensommeren er der tradition for krebsegilde og mortensaften spises gås. I 2011 var der i Sverige 49 fastnettelefonabonnementer og 119 mobiltelefonabonnementer per 100 indbyggere.[111][112] Fastnettelefonien er for nedadgående (58 abonnementer per 100 indbyggere i 2008),[111] mens mobiltelefonien er stigende (108 abonnementer per 100 indbyggere. Sverige står fortsat uden for militære samarbejdsorganisationer men har deltaget i øvelser med NATO og andre lande samtidig med at landet intensivt har samarbejdet med andre europæiske lande inden for forsvarsteknologi og våbenindustri Blandt andet er nogle af de våben USA har anvendt i Irak fremstillet i Sverige.[47] Endvidere har Sverige en lang tradition for at deltage i internationale fredsbevarende missioner heriblandt i de senere år i Afghanistan hvor svenske tropper er under NATO-ledelse samt i EU-baserede operationer i Kosovo Bosnien-Hercegovina og Cypern. Den første litterære tekst man kender fra Sverige er Rökstenen en runesten fra omkring år 800 Med kristningen af landet omkring 1100 blev latin det gængse sprog for de skrivende munke og der findes kun ganske få tekster på oldsvensk bevaret fra middelalderen Det var først i det 16 århundrede da det svenske sprog efterhånden blev standardiseret at svensk litteratur begyndte at blomstre op Standardiseringen af sproget skyldtes i stort omfang den fulde oversættelse af Bibelen til svensk i 1541 den såkaldte Gustav Vasa-bibel. Gennem hele det 20 århundrede har Sveriges udenrigspolitik været baseret på princippet om ikke at indgå i alliancer i fredstid og neutralitet i krigstid Den svenske regering har fulgt en uafhængig kurs om alliancefrihed i fredsperioder på en måde så neutraliteten kunne opretholdes i tilfælde. Det svenske køkken er i lighed med de øvrige nordiske køkkener traditionelt nøjsomt Fisk (særligt sild) kød kartler og mælkeprodukter spillede fra tidens morgen centrale roller. Sverige opererer med et totalforsvar bestående af de væbnede styrker og civilforsvaret.[57] Svenskerne er meget sportsglade og mere end halvdelen af befolkningen er aktive i organiseret sport De to mest populære sportsgrene tilskuermæssigt er ishockey og fodbold Fodbold er endvidere den idræt som har flest organiserede medlemmer fulgt af forskellige former for hestesport Derefter følger golf atletik håndbold floorball basketball. Siden 1995 har Sverige været medlem af den Europæiske Union og som konsekvens af en ny sikkerhedsmæssig situation i verden har landets udenrigspolitiske doktrin siden til dels ændret sig således at Sverige nu spiller en mere aktiv rolle i det europæiske sikkerhedssamarbejde. Indvandringen i Sverige i middelalderen var beskeden set i forhold til den samlede befolkning og den skete især i form af tyske købmænd og håndværkere i byerne Fra det 17 til begyndelsen af det 19 århundrede var der restriktioner mod indvandring af personer der ikke var protestanter hvilket i den periode i praksis først og fremmest var katolikker. Den svenske regering har behandlet fentlige og private skoler ens,[103] efter at man i 1992 indførte begrebet skolpeng et beløb til dækning af undervisning der følger den enkelte elev Dette princip var Sverige først efter Holland til at indføre og det medfører at private kan oprette en skole som modtager et fast basisbeløb fra kommunen for de børn der går i skolen Skolefrokost er gratis for alle elever i Sverige og skolerne tilskyndes til også at tilbyde morgenmad.[104] Den svenske helligdagskalender består hovedsagelig af bredt udbredte protestantiske helligdage som jul og påske Der fejres desuden en række årlige begivenheder hvoraf nogle stammer tilbage fra førkristen tid Blandt disse er midsommer der afholdes den fredag og lørdag der ligger nærmest den 21 juni Om fredagen fejres midsommarafton med dans omkring majstangen (midsommarstången) hvilket test sker hen på eftermiddagen Lørdagen er midsommardagen der regnes som helligdag. I det 6 århundrede omtalte Jordanes to stammer som han benævnte "suehans" og "suetidi" som levede i Scandza De to navne menes at referere til den samme stamme Suehanserne fortalte han havde meget fine heste i lighed med thyringi-stammen Snorri Sturluson skrev at den svenske konge på samme tid Adils havde de fineste heste på sin tid Suehanserne kunne levere sorte ræveskind til det romerske marked Senere nævnte Jordanes "suetidi" som menes at være en latiniseret udgave af sveer Han skrev at suetidierne er de højeste af stammerne sammen med danerne som var beslægtet med dem Senere omtalte han også andre skandinaviske stammer som var lige. I det 14 århundrede blev Sverige ramt af den sorte død som førte til en nedgang i befolkningstallet.[15] I den periode fik byerne efterhånden større rettigheder og var under stor indflydelse af tyske købmænd fra Hanseforbundet der særlig var aktivt i Visby I 1319 var den kun treårige Magnus Eriksson blevet konge af Sverige og Norge Drengens alder bidrog til monarkiets faldende indflydelse i området og stærke adelsslægter begyndte at spille en stadig større rolle og fik tiltvunget sig stadig større rettigheder Hans efterfølger blev hans nevø Albrecht af Mecklenburg men den stigende magt blandt adelige og bybefolkningerne betød Albrechts fald og svenskerne vendte sig nu mod det danske kongehus for at finde en efterfølger. Sverige har fostret en række markante navne inden for naturvidenskaben og teknologien I 1739 blev Kungliga Vetenskapsakademien oprettet og nogle af de første medlemmer heraf var Carl von Linné fader til systematikken inden for biologien og Anders Celsius der har lagt navn til celsius-temperaturskalaen. Sidste gang en svensk konge forsøgte at hævde sin ret til at bestemme og tilsidesætte regeringen i militær sammenhæng var Gustav 5.'s aktion kort før første verdenskrig i den såkaldte "borggårdskrise" Kongens handling blev der opfattet som en bevidst provokation af den etablerede måde hvorpå skulle regeres Posten som Øverstbefalende blev oprettet i 1939; før den tid fra slutningen af det 19 århundrede og frem refererede de ledende ficerer for henholdsvis hæren og flåden direkte til regeringen (og kongen) idet der ikke fandtes nogen øverste kommando for militæret inde for egne rækker. De første forfædre til nutidens svenskere ankom til Sverige for 12- år siden og bosatte sig først i Skåne-området Den nyeste forskning tyder på flere forskellige veje til landet: Jæger-samlere fra Mellemøsten over Balkan fra Centralasien via Sydeuropa fra Centralasien lige vestpå fra Sydøstasien via Sibirien samt stenalderagerdyrkere som må være ankommet engang efter 4200 .[120] Yderligere forskning tyder på at etniske svenskere for størstedelens vedkommende (cirka 80 %) stammer fra jæger-samlerfolkene og i mindre grad (cirka 20 %) fra de senere tilkommende agerdyrkere.[121] Svensk kultur er en del af de nordiske germanske og vestlige kulturområder Den svenske kultur inden for musik litteratur og musik kommer derfor primært til udtryk gennem disse traditioner Den fentlige støtte til kulturen er omfattende i Sverige og den folkelige opbakning til en række kulturelle aktiviteter er stor blandt andet inden for korsang. Som følge af Sveriges store udstrækning i nord-sydlig retning er der store forskelle i vegetationen i landet Man kan skelne på hårdførhedszoner (for plantede træer og afgrøder) samt på vegetationsregioner med den naturlige udbredelse af en lang række planter Ud fra sidstnævnte perspektiv opdeler man Sverige i fem hovedregioner: Socialdemokraterne har spillet en ledende rolle i svensk politik siden 1917 efter at de mest revolutionære forlod partiet for at danne Vänsterpartiet Siden 1932 har regeringen været domineret af Socialdemokraterne og kun efter fem valg (1976 1979 1991 2006 og 2010) har centrum-højreblokken haft tilstrækkelig støtte i Riksdagen til at kunne danne regering Dårlig økonomisk styring siden begyndelsen af 1970'erne og særligt efter finanskrisen i begyndelsen af 1990'erne har medført at Sverige har haft et mindre ensidigt politisk system der i højere grad minder om de fleste øvrige europæiske landes systemer. Hvert län er yderligere opdelt i en række kommuner i alt 290 pr 2005 Den politiske ledelse af kommunerne ligger hos de kommunfullmäktige der træffer beslutninger om kommunale spørgsmål Der kan være mellem 31 og 101 kommunfullmäktige i en kommune afhængig af kommunens størrelse og der afholdes valg hertil hvert fjerde år samtidig med valgene til Riksdagen Kommunerne er opdelt i församlinger (sogne) Denne opdeling stammer oprindeligt fra Svenska kyrkan men anvendes desuden i forbindelse med valg og folketællinger. Temperaturerne varierer meget mellem nord og syd Den sydlige del af landet har varme somre og kolde vintre mens den nordlige del har kortere køligere somre samt længere koldere og mere snefyldte vintre Den højeste temperatur der nogensinde er registreret i Sverige er 38 °C der blev målt i Målilla i 1947,[65] mens den laveste temperatur er -52,6 °C målt i Vuoggatjålme. Korruptionen i Sverige er i lighed med de fleste øvrige vesteuropæiske lande lav På Transparency Internationals årlige liste ligger landet som nummer fire over hvordan befolkningens opfattelse af korruptionen er mens korruptionskontrollen er opgjort til 99 %.[97] På listen over samle korruptionsindeks lå Sverige i 2011 på en fjerdeplads efter New Zealand Danmark og Finland.[98] Kønsforskellene er små i Sverige der ligger på en fjerdeplads på globalt plan inden for dette område.[136] Der er en ret liberal holdning til seksualitet,[137] herunder homoseksualitet i landet og en lov fra 2009 har givet fuld ligestilling for homoseksuelle til ægteskab både kirkelig og borgerlig.[138] Sverige er en enhedsstat som er inddelt i 21 län (provinser) I hver län er der en länsstyrelse som er udnævnt af regeringen Länsstyrelsen ledes af en landshøvding som udpeges for seks år ad gangen Länene har rødder tilbage til 1634 hvor de blev indstiftet af Axel Oxenstierna Länsstyrelsernes hovedansvar er at koordinere udviklingen af länene ud fra de retningslinjer der afstikkes i landspolitikken I hver län er der også et landsting som vælges ved direkte valg af länets befolkning. Sverige har siden jernalderen haft en omfattende udenrigshandel som te har været baseret på ret få vigtige import- og eksportvarer Eksporten har mest haft basis i landets råvarer først og fremmest jernmalm og tømmer. Nye love kan foreslås af regeringen eller af riksdagsmedlemmer Riksdagens medlemmer vælges ved forholdstalsvalg for fire år ad gangen Grundlovene kan ændres af Riksdagen ved simpelt men absolut flertal; vedtagelsen skal finde sted ad to gange hvorimellem der skal have været afholdt valg til Riksdagen. Ansgar får som regel æren for at have indført kristendommen i landet i 829 men den nye religion havde ikke for alvor held med at fortrænge den traditionelle nordiske mytologi før op i det 12 århundrede I løbet af det 11 århundrede blev kristendommen den dominerende religion og fra omkring 1050 blev Sverige regnet som et kristent rige I perioden mellem 1100 og 1400 var Sverige ved at dannes og konsolideres som en enhed og landet var præget af interne stridigheder samt af kappestrid mellem de nordiske kongeriger De svenske konger gik i gang med at ekspandere det svenskkontrollerede område i Finland hvilket skabte konflikter med ruserne der ikke længere havde forbindelser med Sverige.[10] Retshåndhævelsen udføres af flere landsdækkende instanser Det svenske politi (Polisen) er en regeringsmyndighed der løser politiopgaver Den nationale indsatsstyrke er en specialenhed inden for den nationale kriminalitetsopklaringsafdeling Säkerhetspolisen står for kontraspionage anti-terroraktiviteter beskyttelse af forfatningen og beskyttelse af sårbare objekter og personer. Af andre fejringer kan nævnes valborgsaften 30 april hvor der er tradition for at afbrænde bål Sankta Lucia-dagen 13 december fejres med optog af børn der bærer lys; dagen markerer også julens snarlige komme og vintersolhverv Med en stærk arbejderbevægelse er 1 maj national fridag og her som i en række andre lande genstand for demonstrationer og taler mens Sveriges nationaldag 6 juni siden 1995 ligeledes er fridag. Sverige har været et monarki i omkring tusind år en del af årene under skiftende kontrol af et parlamentarisk system Begrebet "riksdag" stammer fra 1540'erne men det første møde med repræsentanter for de forskellige dele af landet og fra flere socialgrupper som diskuterede forhold af betydning for landet som helhed fandt sted allerede i 1435 i Arboga.[51] Ved møder under Gustav Vasa mellem 1527 og 1544 var der for første gang repræsentanter for alle fire stænder (kirke adel borgere og bønder) til riksdagsmøde.[51] Monarkiet blev arveligt. I 1981 stødte en sovjetisk Whiskey-klasse ubåd "U137" på grund tæt på den svenske flådebase i Karlskrona Efterforskningen har aldrig endegyldigt påvist om ubåden satte sig fast på grund af navigationsfejl eller om det var en fjendtlig spionagehandling med henblik på at skaffe viden om det svenske militær Hændelsen bevirkede en diplomatisk krise mellem Sverige og Sovjetunionen. En bristet ejendomsboble skabt af utilstrækkelig kontrol med låntagning kombineret med international recession og en politik der vekslede mellem at fokusere på at nedbringe arbejdsløsheden og at nedbringe inflationen resulterede i en finanskrise i begyndelsen af 1990'erne.[44] Sveriges BNI faldt i den forbindelse med omkring 5 % I 1992 fik valutaspekulation Sveriges Nationalbank til kortvarigt at hæve dag-til-dag-renten. Siden 1983 har den kollektive trafik i Sverige været organiseret på län-niveau I hvert län findes en trafikansvarlig der har ansvaret for den kollektive trafik i länet Den mest almindelige måde at organisere trafikken på er via et länstrafikselskab som i mange tilfælde ejes ligeligt af landstinget og kommunerne i länet Der findes dog også andre konstruktioner Trafikselskabets opgave er at sikre lokal bustransport i større byer samt regional bustransport i länet Nogle trafikselskaber driver også nogle jernbanebanestrækninger samt andre trafikformer. Sverige er et af de lande i verden der har den højeste sociale kapital dvs at tilliden borger til borger og borger til myndigheder er meget høj En effekt af en høj social kapital er en lav korruption. Imidlertid blev svenskerne efterhånden trætte af hansemonopolet på handelen der mest blev drevet af indvandrede tyskere og som betød at indkomsten fra handelen i stort omfang blev kanaliseret til Tyskland Da Gustav Vasa brød hansemonopolet blev han derfor betragtet som en stor helt af sit folk Historien betragter nu Gustav som grundlæggeren af den moderne svenske nation Det fundament han lagde tog dog tid at udvikle men da det endelig skete og Sverige trådte ind i sin stormagtstid betød den svenske tradition for frie bønder at en større del af den økonomiske gevinst gik i deres lommer end i en feudal landadels.[21]

Landets laveste punkt er Hammarsjön nær Kristianstad på 2,41 m under havets overflade mens det højeste punkt er Kebnekaise på m over havets overflade Landets største øer er Gotland og Öland mens Vänern og Vättern er de største søer; Vänern er den tredjestørste sø i Europa efter Ladoga og Onega i Rusland Sverige er km fra nord til syd med en største bredde på omkring. I 2011 udvandrede svenskere til andre lande Landene med flest modtagere af svenske udvandrere var: Navnet Sverige er første gang dokumenteret i det episke digt Beovulfkvadet fra 1000-tallet under navneformen Swēorice Fra slutningen af 1200-tallet er det dokumenteret under formen Swerike Mod slutningen af 1400-tallet havde navnet ændret sig til Swerighe i 1600-tallet blev det ændret til Swerghe og Swirghe Gustav II Adolf anvendte formen Swirge I dag anvendes formen fra den sene middelalder Sverige. Inden for Sveriges grænser har dansebandmusikken haft stor succes siden 1970'erne med navne som Vikingarna Thorleifs Wizex og Lasse Stefanz. I 1991 vedtog Riksdagen at tillade kommercielle kanaler at bruge det jordbaserede udsendelsesnet og TV4 blev den første station der fik tilladelse hertil og begyndte transmissioner ad den kanal i 1992 Omkring halvdelen af befolkningen er forbundet til kabelnet Digitale transmissioner blev indledt i 1999 og den sidste analoge udsendelse fandt. Ud over Garbo har en række andre svenske skuespillere markeret sig internationalt Der kan nævnes Ingrid Bergman Max von Sydow Stellan Skarsgård Lena Olin og Noomi Rapace der alle har optrådt i store Hollywood-produktioner samt i andre internationale sammenhænge. Den nyeste tendens i svensk arkitektur er skyskrabere som ellers ikke er udbredte i Norden Især Malmø og Stockholm har eksempler på skyskrabere på 80 m og højere men de forekommer typisk enkeltstående i modsætning til i nogle forretningskvarterer i store byer i resten af verden Turning Torso i Malmø er den højeste skyskraber i Norden og den næsthøjeste beboelsesbygning i Europa. I midten af det 17 århundrede var Sverige Europas tredjestørste land målt på areal kun overgået af Rusland og Spanien Landet nåede sin største udbredelse under Karl 10 Gustav efter Roskildefreden.[23] Mod slutningen af århundredet blev Sverige og i særdeleshed Finland ramt af en voldsom hungersnød der kostede en tredjedel af den finske befolkning livet[24] og også var hård ved befolkningen i selve Sverige.[25] De mange vikingetogter er i stort omfang dokumenteret i form af runesten der er fundet over store dele af den sydlige halvdel af Sverige Det vides ikke hvornår og hvor det svenske kongedømme opstod men listen over Sveriges regenter begynder sædvanligvis ved konger der regerede i både Svealand og Götaland som samlet område begyndende med Erik Sejrsæl De to områder havde tilbage til antikken været to selvstændige områder; i Beovulfkvadet beskrives legenden om en krig mellem de to nationer i det 6 århundrede. Sverige havde .424 per 30 april 2013.[113] Befolkningstallet stiger med 60- om året hvilket for tre fjerdedeles vedkommende skyldes overskud i migration (omkring flere indvandrere end udvandrere i 2012).[114] Befolkningstætheden er på 21,9 per km² og landet ligger som nummer 84 i verden efter befolkningstal og nummer 157 efter befolkningstæthed Befolkningstætheden er overordnet set størst i det sydlige af landet. I det 20 århundrede dukkede mange nye stilarter op heriblandt modernismen repræsenteret ved blandt andre Gösta Adrian-Nilsson og ekspressionismen ved Sven "X-et" Erixson Siden 1960'erne har der været et bredt spektrum af billedkunstformer og kunstnere hvoriblandt kan nævnes. Der har også tidligere været andre historiske opdelinger af Sverige i provinser og regioner (landskap) De fleste svenskere føler endnu i dag en samhørighed med hjemmelandskapet snarere end. Kommer man over en vis højde i fjeldene finder man den træløse fjeldregion Trægrænsens højde afhænger af breddekredsen og er for eksempel højere i bjergene i Dalarne end ved Riksgränsen Denne landskabstype kan udgøres af gletsjer eller frilagt klippe men også områder med lave sommervegetation hører til herunder. Karl besluttede nogle år senere at invadere Rusland men denne gang måtte han se sin hær lide et afgørende nederlag i slaget ved Poltava i 1709 Dette blev begyndelsen til enden på Sveriges stormagtstid Medvirkende til den svenske tilbagegang var også at hjemlandet blev ramt af pesten der blandt andet i høj grad gik ud over Stockholm hvor omkring en tredjedel af befolkningen omkom mellem 1710 og 1713.[25] Trods dette søgte Karl 12 at invadere Norge i 1716 men erobringen fik en brat ende da Karl døde under belejringen af Frederiksten i 1718 Kongens død nedbrød strukturen og organisationen af togtet og de svenske tropper trak sig derpå ud af Norge uden at være blevet besejret. Sommer-Ol blev afholdt i Sverige i 1912,[140] og slutrunden om VM i fodbold fandt sted i landet i 1958.[141] Også andre store mesterskaber har fundet sted i Sverige heriblandt EM i fodbold samt inden for ishockey curling skisport svømning og atletik. Katedralerne i de øvrige dele af Sverige blev opført så de også var boliger for biskopperne Skara Domkirke blev bygget i tegl i det 15 århundrede og Uppsala Domkirke blev opført i det 16 århundrede Fundamentet til Linköping Domkirke blev lagt i 1230 det anvendte materiale var kalksten og opførelsen tog 250 år Blandt de øvrige ældre bygningsværker finder man vigtige fæstningsværker som Borgholm Slot og Visby-ringmuren. Oprindeligt bestod Riksdagen af to kamre og i 1866 blev Sverige formelt set et konstitutionelt monarki med et førstekammer bestående af personer valgt indirekte via lokale råd samt et andetkammer med personer der var valgt ved direkte valg I 1971 blev Riksdagen ændret til at bestå af ét kammer. Omkring begyndelsen af bronzealderen begunstigede et særdeles mildt klima at befolkningen voksede i hele Sydskandinavien En række arkæologiske fund fra store handelssamfund understøtter teorien om at især det sydlige Sverige var tæt befolket i bronzealderen; helt til Stockholm er der fundet spor fra. Rikstrafiken er en statslig myndighed der har ansvaret for at sikre kollektiv fjerntrafik dvs trafik på tværs af länene samt mere lokal kollektiv trafik i områder hvor länene ikke selv ser sig i stand til at finansiere dette – først og fremmest i Norrland Det statslige jernbaneselskab SJ der tidligere har drevet de fleste strækninger i landet fungerer på markedsvilkår og opererer i dag primært fjernruterne i landet mens lokale strækninger i flere tilfælde er afgivet til private selskaber eller länstrafikselskaberne Den kollektive trafik ud af landet er som hovedregel ikke fentlig støttet med trafikken til Narvik som en undtagelse. En lavkonjunktur i kølvandet på den såkaldte dot com-boble fandt sted i perioden 2000-2002 og ramte den overvurderede it-sektor hårdt. Indtil afslutningen på den kolde krig blev næsten alle unge mænd indkaldt til almen værnepligt I de senere år er antallet af indkaldte mandlige værnepligtige faldet markant mens til gengæld antallet af frivillige kvindelige rekrutter er steget lidt I rekrutteringen er man efterhånden gået over til at udvælge de mest motiverede frem for de der på andre måder er egnede til militærtjeneste En lov tilsiger at alle udsendte soldater skal være frivillige I 1975 havde man værnepligtige mens tallet for 2003 var faldet til Fra 1 juli 2010 er Sverige gået helt væk fra almen værnepligt og erstattet af en tre måneder lang frivillig grundtræning hvorfra de militære styrker fremover henter. Træ vandkraft og jern er tre af landets vigtigste naturresourcer; derudover udvindes der også mangan (i Østersøen) kobber bly zink guld sølv uran arsenik wolfram og feldspat.[61] Svenskerne er et af de mest avislæsende folk i verden og næsten alle byer har en lokal avis De største morgenaviser er Dagens Nyheter (liberal) Göteborgs-Posten (liberal) Svenska Dagbladet (liberal/konservativ) og Sydsvenska Dagbladet (liberal) De største aftenblade er Aftonbladet (socialdemokratisk) og Expressen (liberal) Den reklamefinansierede gratisavis Metro International opstod i Stockholm. I nyere tid opnåede Astrid Lindgren kolossal succes over hele verden med sine børnebøger og inden for den genre kender man også Gunilla Bergströms Alfons Åberg-bøger og Sven Nordqvists serie om Peddersen og Findus Sverige har ligeledes opnået stor udbredelse inden for krimigenren med forfattere som Jan Guillou Henning Mankell Liza Marklund og Stieg Larsson. Den nordlige nåleskovsregion er præget af gran og skovfyr med indslag af birk el asp og lignende småtræer Når der forekommer ædle løvtræer er de i princippet altid plantet af mennesker Den nordlige nåleskovsregion er en direkte udløber af den russisk-finske taiga Jo længere man kommer nordpå jo mere spredt bliver træbevoksningen I Norrbottens län står træerne så spredt at man knap kan tale om skov I lavområderne op mod de store fjelde mod nord finder man fjeldbirkregionen hvor fjeld-birken udgør den eneste større vegetation Der forekommer desuden lavere bevoksning som blomster lav og blåbærris. Koordinater: 61°N 15°Ø / 61°N 15°Ø / 61; 15 Den svenske centralbank – Sveriges Riksbank – fører en inflationsstabiliserende politik med et eksplicit inflationsmål på 2 % årligt.[93] Nationalbankens beslutning må ikke påvirkes af de valgte politikere og er stærkt afhængig af renteudviklingen i euro- og dollarområderne. Efter krigen nød Sverige godt af at have et intakt produktionsapparat social stabilitet samt mange naturressourcer til at udvide sin industri der kom til at hjælpe med genopbygningen af Europa.[39] Sverige indgik i Marshallplanen og i OECD I størstedelen af efterkrigstiden sad socialdemokraterne med tætte forbindelser til fagforeningerne og industrien solidt på magten i landet Regeringen støttede aktivt udviklingen af en internationalt konkurrencedygtig produktionssektor bestående særligt af store virksomheder.[40] Ved valget til Europa-Parlamentet har partier der ikke har formået at komme over spærregrænsen til Riksdagen formået at opnå repræsentation Det gælder Junilisten (2004-2009) Piratpartiet (2009-2014) og Feministiskt initiativ (2014-nuværende). Regeringens svar på dette var at beskære de fentlige udgifter og sætte gang i en række reformer med henblik på at skærpe Sveriges konkurrenceevne; blandt disse midler var reduktion goderne i velfærdsstaten og privatisering af fentlige opgaver Majoriteten af politikerne gik ind for medlemskab af EU og folkeafstemningen herom gav 52 % opbakning for dette ved valget 13 november 1994 hvorpå Sverige blev optaget i EU pr 1 januar 1995. I et forsøg på at genetablere den svenske dominans i Østersøområdet indgik Sverige alliance mod sin ellers traditionelt allierede og velgører Frankrig i Napoleonskrigene Frankrig og dets allierede heriblandt Danmark-Norge tabte det afgørende slag ved Leipzig til koalitionen og Sverige fik som led i Kielerfreden i 1814 tildelt Norge som erstatning for landets provinser i Nordtyskland Da Norge søgte at hævde sig som suveræn nation invaderede Karl 13 Norge og landet måtte acceptere at indgå med Sverige i en personalunion der fungerede til 1905 Siden denne invasion har Sverige ikke deltaget i kamphandlinger og har værnet om sin neutralitetsstatus. Søfarten har haft stor betydning for Sverige op gennem historien ikke mindst fordi landet med sin geografiske beliggenhed i praksis kan betragtes som et ørige Landet har en af Europas længste kyststrækninger og mange havne med gode dybdeforhold og størstedelen – over 70 %[109] – af udenrigshandelen foregår derfor via skib Der var i 2008 registreret 262 lastfartøjer og samlet set 2141 fartøjer i Sverige,[110] hvortil kommer en række fartøjer registreret i udlandet De vigtigste havne er Göteborg Stockholm Helsingborg og Trelleborg. Det langstrakte kystområde mod øst til den Botniske Bugt og Østersøen påvirker klimaet i landet og det samme gør de skandinaviske bjerge den lange bjergkæde der mod vest adskiller Norge og Sverige Rigsgrænsen har siden det 18 århundrede ganske nøje fulgt vandskellet i denne bjergkæde Elvene i det nordlige Sverige løber derfor som regel mod øst fra de skandinaviske bjerge og kan undertiden blive ganske brede (de såkaldte norrlandselve). Som erklæret neutralt land holdt Sverige sig uden for de to store forsvarspagter der opstod efter 2 verdenskrig NATO og Warszawapagten og landet forblev neutralt under den kolde krig men på uficiel basis havde Sverige gennem sine ledere tætte forbindelser til USA og andre vestlige stater i denne periode. Opdelning i landsdele: Götaland Svealand Norrland Opdelning i landskaber:

23 Aug, 2018